CONNAT

connat

Obnavljanje fleksibilnosti –
Povezivanje sa sobom i prirodom

Otpornost je sposobnost pojedinca, zajednica ili država da se odupru, prilagode i brzo oporave od stresa i šokova uzrokovanih katastrofama, sukobima, nasiljem ili nekim drugim uzrokom. Otpornost smanjuje ranjivost i pridonosi izgradnji ljudskih kapaciteta tako da se pojedinci mogu bolje nositi s udarcima. Ova sposobnost iskazuje se kao vitalna vještina prilagodljivosti u današnjim turbulentnim vremenima.

Naše je snažno uvjerenje da priroda nudi najbrži način za otvaranje naše ljudskosti, pružajući inspiraciju za održiva i smislena rješenja, sagledavajući ekosistem kao cjelinu.

Pored istaknutog, projekt će potaknuti usavršavanje digitalnih vještina pojedinaca. Prema kriterijima DESI (indeks digitalizacije ekonomije i društva – Digital Economy and Society Index  – Hrvatska, Italija i Mađarska (sve tri zemlje partneri) rangirane ispod prosjeka EU

ciljevi
projekta

  • izgraditi otpornost kriznim situacijama koje u današnje vrijeme utječu na Europsku uniju,
  • iskusiti prirodu kao vodič,
  • stvoriti individualno i kolektivno značenje, otvarajući se smisao života danas i našoj ljudskoj svrsi i zajednički otkriti zajedničko značenje, dobivati inspiraciju iz prirode,
  • pomoći da se podigne svijest o sebi (samosvijesti) koja se utire u dubljim razinama našega čovječanstva

Glavni ciljevi projekta su razviti dokumente i sadržaje: referentni okvir, MOOC okvir i MOOC sadržaj o ponovnom povezivanju sebe s prirodom, kako bi se povećala otpornost u vremenima krize. Dokumenti projekta se razvijaju kroz rad u organizaciji pojedinih partnera, online sastanke, kao i rasprave na transnacionalnim sastancima.

ciljne
skupine

Naše dvije ciljne skupine su muškarci i žene već sa izgrađenom egzistencijom, ali koji imaju životne strahove i pitanja, te njihovi treneri i savjetnici.

partneri

Tri partnera na projektu su Zaklada Rogers, Udruga Aura i Isoropia; zaklade, udruge i malog poduzetništva, koji rade na području razvoja i unapređenja ljudi kao pojedinaca i organizacija.

Ovaj projekt odražava isključivo stajalište autora i europska Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

referentni
okvir

Referentni okvir razvijen je u okviru projekta CONNAT a uredili su ga Jasenka Gojšić i Goran Hudec. Izvještaju su doprinijeli suradnici iz sve tri organizacije: Elena Franzini, Jasenka Gojšić, Goran Hudec, Francesco Magnano, Anna Purita, Judit Ratz, Allesandro Rossi, Levente Turoczi, Virag Suhajda i Zsuzsa Vastag.

Kao prvi korak u izgradnji referentnog okvira, proveden je niz intervjua krajem 2016. godine. U sve tri zemlje intervjuirane su ukupno 51 profesionalce. Njihove analize i zaključci sažeti su u tri nacionalna izvješća, koju su pripremili Elena Franzini (IT), Zsuzsa Vastag (H) i Goran Hudec (CRO). Hrvatski rojevod Referentnog okvira nalazi se OVDJE.