facilitacija

Divno je kada članovi zajednice zajedno uče i tako stvaraju potencijal za neku svoju novu budućnost! Naročito su učinkoviti dugoročni procesi promjena podržanih učenjem unutar zajednice ili organizacije.
Facilitacija ili podrška uključuje dizajn procesa, njegovo provođenje i brigu za rezultate. Art of Hosting ili drugi naziv Participativno vođenje su najviše utjecali na naš način facilitiranja.