Poduzeće za ljude

Poduzeće kao zajednički profesionalni poduhvat više ljudi, koji zajedno, ponekad, ali rijetko, jedu prasetinu, no to nije razlog njihovog okupljanja…

u što mi vjerujemo?

Ponuda Zrna soli za organizacije čija glavna misija je osigurati osobni i profesionalni razvoj svojih zaposlenika, objedinjujući njihova profesionalna nastojanja u autentičnoj kreaciji proizvoda ili usluga potrebnih svijetu.

Naša mjera uspjeha je blagostanje, odnosno ravnoteža primanja i davanja na pojedinačnoj i na sistemskoj razini. Naš preduvjet za djelovanje je smislenost; mi smo paralizirani ako ne znamo zašto…

LOGO zrno soli bijelo

Naša mjera uspjeha je blagostanje,
ravnoteža primanja i davanja
na pojedinačnoj i na sistemskoj razini.

kako vam možemo biti korisni?

Zrno soli pruža podršku pri:

 • uspostavi organizacijskih koordinacijskih mehanizama (vizije, misije, strategije, planova, procesa i procedura)
 • razvoju komunikacijskih vještina
 • preuzimanju odgovornosti i poticanju poduzetničkog ponašanja unutar organizacije
 • poticanju inovativnosti i kreativnosti u svakodnevnom radu
 • razvoju timova i voditeljskih kapaciteta svih zaposlenika
 • osobnom razvoju pojedinaca
 • razvoju organizacijske kulture
 • dokumentiranju “pravila igre”

na koje načine
odgovaramo na vaše potrebe?

Razvijamo organizacijske i osobne kapacitete za:

 • vođenje, participativno i transformacijsko
 • učenje i podučavanje unutar organizacije
 • spoznaju vlastite uloge pojedinca u svijetu, organizaciji i timu (Što će vam čovjek koji ne zna čemu služi, koje su njegove vrijednosti, težnje i potrebe?)
 • očuvanje ekologije odnosa (razumijevanje sistema, konteksta, okvira i obrazaca)

kako mi radimo?

Vi nas pozovete, jer mi vjerujemo da možemo pomoći samo onima koji pomoć iskreno traže. Upoznate nas sa svojim željama, snovima, potrebama. Mi iskreno kažemo na koje načine vam možemo biti korisni. Određujemo parametre uspješnosti. Vi birate vrste naših usluga, mi dajemo ponudu za prvi korak u suradnji. Nakon odluke o našem angažmanu, zajednički dizajniramo procese. Provodimo dogovoreno. Evaluiramo postignuto.

Po potrebi, pokrećemo novi korak u suradnji.

Naši klijenti su svjesni krajnjeg rezultata koji očekuju nakon što mi odradimo dogovoreno. Mi želimo da naša razmjena bude u skladu s očekivanim rezultatima. Zapravo, pravila su ista kao i kod svake druge investicije, i mi želimo da ROI bude eksplicitan i mjerljiv.

tko smo mi?

Izvođači su posvećeni pružanju podrške ljudima i organizacijama kroz individualni, timski i sistemski pristup, treninge, savjetovanja i povlačenja iz radnog okruženja radi stvaranja i očuvanja kolektivnog identiteta. Zajedničke vrijednosti su im iskrenost, integritet i autentičnost. U svom djelovanju kreću iz osobnog profesionalnog iskustva, znanje i sposobnosti stvaranja interesa kod drugih ljudi za učenje čiji rezultat je promjena percepcije, stavova i ponašanja.

Po potrebi, a u dogovoru s vama, pozivamo upomoć suradnike sa specifičnim iskustvom, znanjem i kapacitetima, kako bismo kompetentno odgovorili na zajednički izazov ili priliku.

Jasenka, sa svojim interesom za nove organizacijske oblike, vođenje, stvaranje odnosa i svrhovitu komunikaciju među ljudima, potiče ljude na preuzimanje odgovornosti i suradnju radi postizanja zajedničkog cilja.

Martina integrira znanja iz različitih područja za poticanje ljudi na samospoznaju i samoostvarenje, očuvanje ekologije odnosa, te stvaranje i očuvanje participativnih organizacijskih procesa.

Tomislavu je važno da svi ljudi u organizaciji poznaju jedni druge, znaju koja je posljedica njihovog individualnog i grupnog djelovanja na korisnike rezultata njihovog rada, kvaliteta i smislenost procesa u koje su ljudi uključeni i dobrobit svakog pojedinca unutar i van organizacije.