upravljanje projektima

upravljanje
projektima

Otvoreni trening za sve koji su odlučili učinkovito realizirati svoje snove.

Cilj tečaja je upoznati polaznike s osnovnim pojmovima i procesima upravljanja projektima, radi stvaranja zajedničkog konceptualnog modela, nužnog za izgradnju sustavnog, standardiziranog pristupa projektima i projektnoj organizaciji.

Polaznici će biti provedeni kroz sve upravljačke faze projekta (inicijacija, planiranje, izvršenje, kontrola i završetak), s posebnim naglaskom na planiranje i kontrolu izvedbe, prema Project Management Institute metodologiji, američkim nacionalnim standardom i de facto svjetskim standardom upravljanja projektima. Radit će se na konkretnim primjerima projekata iz prakse i životnom ciklusu projekata tipičnom za industriku klijenta. Konkretne metode i tehnike koje se primjenjuju tijekom planiranja projekata bit će prezentirane kroz vježbu.

Pristup obradi gradiva je interaktivan, konstruktivistički i participativan. Od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje, otvorena komunikacija i kreativan doprinos.

Osnovne teme:

 • projekti
 • upravljanje projektima
 • životni ciklus projekata
 • iniciranje i planiranje projekta
 • izrada plana projekta
 • izvođenje projekta
 • kontrola i završetak projekta

Na kraju tečaja polaznici će znati:

 • lučiti svrhu, ciljeve i rezultate projekta
 • načiniti plan projekta:
  • definirati opseg projekta
  • strukturalno razraditi rezultat projekta u isporuke
  • definirati aktivnosti i nositelje aktivnosti
  • procijeniti vrijeme i potrebne resurse za izvedbu projekta
  • načiniti terminski plan i proračun projekta
  • postaviti osnovnu organizaciju projekta
  • isplanirati komunikaciju sa zainteresiranim stranama
  • procijeniti rizike i definirati odgovore na rizike
 • kontrolirati izvedbu, doraðivati planove i izvještavati o progresu
 • završiti projekt