uvijek dostupno

Isoropia prvenstveno potiče transformacijsko učenje. Transformacijsko učenje, čiji cilj je promjena perspektive i stava, učenik i učitelj su zajedno u procesu, oboje uče i mijenjaju se, oboje su i učenik i učitelj.

Obzirom da se kompetencija  definira kao umnožak stava, znanja i vještina, pozitivan stav nije dovoljan za kompetentno življenje. Učenje koje potičemo ponekad uključuje i razvoj vještina i novih znanja, a ponekad samo potrebu kod učenika za daljnjim učenjem. U procese učenja uključuju se svi ljudski vidovi: mentalni, osjetilni, emocionlani, tjelesni i duhovni.

Isoropia organizira i sudjeluje u vrlo raznolikim procesima učenja: predavanja, radionice, treninge, seminare. 

Prilagođeni, in-house  treninzi su nam posebno profesionlano dragi. Oni zahtjevaju duboko poznavanje potreba zajednica i intenzivne pripreme i voditelja i pozivatelja. Ta investicija se višestruko isplati, jer susret voditelja i sudionika je tada usmjeren prema jasnim, dogovorenim ciljevima, jezik i terminologija su zajednički, proces podržava širu, dugoročnu priču. Upravljanje projektima i Osobnim utjecaj do rezultata su primjeri treninga organiziranih unutar organizacija kao učečih zajednica.

Pokretanje pozitivnih promjena je radionica koja se organizira za zainteresirane grupe i organizacije, i u otvoronoj formu i podržana je daljnjom individualnom ili grupnom podrškom. Serija radionica To je moj život! nadogradnja je i proširenje. Uključuje šest susreta i usmjerena je na poticanje ljudi da žive autentičan život.

Održiva karijera namjenjena je pojedincima koji žele utvrdi svoje aktualne glavne motivatore i prilagoditi svoju karijru, dakle sve što rade u životu, svojim najdubljim potrebama. Pri tome je važno znati koji organizacijski mehanizmi najviše utječu na balans u životu, te kod kreiranja profesionlanih odnosa držati pažnju na njima.

pokretom do pozitivne promjene

Radionica poticanja pozitivnih promjena slušanjem govora tijela.

pokretanje pozitivnih promjena

Radionica primjene afirmativnog propitivanja u osobnom i organizacijskom razvoju.

to je moj život!

Kreirajte svoju budućnost, poštujući svoju prošlost, talente i čežnje…

upravljanje projektima

Otvoreni trening za sve koji su odlučili učinkovito realizirati svoje snove.

održiva karijera

Otvoreni trening za sve koji su odlučili učinkovito realizirati svoje snove.

osobnim utjecajem do rezultata

Trening baziran na razumijevanju našeg cilja i odabira pravog načina s kojim ćemo cilj najlakše postići.

škola životnih mogućnosti

Susret sa autentičnim „ja“… i svojim autentičnim svijetom

U osam radionica mapirajte vlastitu Stazu i krenite u pustolovinu otkrivanja samoga sebe.